Kallista

joku vois sanoa että elämä on, mutta ei se nyt näin kallista voi olla.